Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

tin từ các báo

Thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình để tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; theo dõi, tổng hợp kịp thời tình hình để tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).
Về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, đối với các trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng năm 2016 và đề án vị trí việc làm, Sở triển khai xét tuyển cạnh tranh (theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức) đối với 110 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy trả lương theo tiết dạy, có thời gian giảng dạy từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm 30/11/2015 và theo số liệu Sở đã báo cáo). Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch xét tuyển cụ thể báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2016 để cho ý kiến trước khi thực hiện; thời gian xét tuyển phải hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

Đối với các trường học do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý: UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát định biên, biên chế đang sử dụng và xác định lại số liệu giáo viên, nhân viên đã hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm 01/01/2016, không kể thời gian tập sự, thử việc) để tổ chức xét tuyển đặc cách (theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức); các trường hợp đang hợp đồng mà không đủ điều kiện xét đặc cách thì đăng ký chỉ tiêu để thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016 theo quy định. Tổ chức thực hiện như sau:

Xét tuyển đặc cách: UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách những người có đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo yêu cầu nêu trên, tổ chức công tác xét tuyển đặc cách theo trình tự thủ tục quy định và hoàn thành việc xét tuyển trước ngày 30/10/2016; những người không trúng tuyển xét đặc cách thì thông báo, bố trí thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016. Yêu cầu các địa phương thực hiện đúng tiến độ quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc chậm thực hiện xét tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện xét đặc cách và giải quyết kịp thời khiếu nại, kiến nghị phát sinh (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức thi tuyển: Các địa phương căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã sử dụng và báo cáo nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục của địa phương năm 2016 cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2016, Sở tổng hợp nhu cầu và xây dựng Kế hoạch thi tuyển theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 555/TB-UBND ngày 30/11/2015 và Thông báo số 338/TB-UBND ngày 27/7/2016, thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước ngày 15/11/2016. Trường hợp địa phương nào có nhu cầu tuyển dụng lớn thì Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề xuất UBND tỉnh giao địa phương chủ trì tổ chức thi. Việc tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016 phải hoàn thành trước ngày 20/12/2016.

Về tuyển dụng viên chức ngành y tế: Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương báo cáo cụ thể về thực trạng sử dụng, nhu cầu tuyển dụng, các vấn đề vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, lấy ý kiến tham gia của Sở Nội vụ; báo cáo UBND tỉnh nội dung này trước ngày 10/10/2016 để xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=21182

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

ĐIỀU HÀNH

Đọc báo online


máy hút mùi bosch| máy hút mùi teka
may say quan ao bosch, may say quan ao

Dự báo thời tiết

Nông Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NÔNG SƠN
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3505 606
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)